تگ - زنبور

عسل به عنوان غذا دارو

عسل به عنوان غذا دارو عسل از دیرباز نه تنها به عنوان یک ماده غذایی ارزشمند بلکه همچنین به عنوان یک دارو در طب سنتی مورد توجه بوده است. در طب جدید نیز اثرات درمانی و شفابخش عسل موجب شده است که عسل در بسیاری از کشورها به عنوان غذادارو به رسمیت شناخته شود. ازجمله، خاصیت ضد باکتریایی عسل روی انواع میکروارگانیسم های بیماری زا به ویژه باکتری های موجود عفونت در زخم به اثبات رسیده است که با توجه به مقاوم...

ادامه مطلب...