روغن کرمانشاهی گاوی

روغن گوسفندی زرین کیمیا به  علت اینکه گوسفندان عشایر و روستائیان منطقه اکثرا در کوه ها و دشت های کردستان و کرمانشاه که جزء بکرترین مناطق ایران از نظر تنوع گیاهی می باشد چرانیده می شوند  از نظر کیفیت بسیار عالی و بسیار طبیعی می باشند.
تمامی محصولات روغن حیوانی زرین کیمیا، سیب سلامت و استاندارهای لازم را دارا می باشند و پس از اخذ تایید های لازم بابت سلامت و طبیعی بودن آن وارد فرآیند بسته بندی می شود.

لطفا نظر خود را در مورد این محصول با سایر همراهان به اشتراک بگذارید

روغن کرمانشاهی مخلوط گاوی گوسفندی

به علت اینکه گوسفندان عشایر و روستائیان منطقه اکثرا در کوه ها و دشت های کردستان و کرمانشاه پرانیده می شوند روغن گاوی گوسفندی زرین کیمیا چندین برابر روغن گاوی عطر و طعم دارد

تمامی محصولات روغن حیوانی زرین کیمیا، سیب سلامت و استاندارهای لازم را دارا می باشند و پس از اخذ تایید های لازم بابت سلامت و طبیعی بودن آن وارد فرآیند بسته بندی می شود.

لطفا نظر خود را بعد از استفاده این محصول با سایر همراهان به اشتراک بگذارید

روغن کرمانشاهی گوسفندی

عطر و طعم واقعی روغن حیوانی را می توانید در روغن گوسفندی زرین کیمیا حس کنید، این عطر و طعم به این علت است  که گوسفندان عشایر و روستائیان منطقه اکثرا در کوه ها و دشت های کردستان و کرمانشاه که جزء بکرترین مناطق ایران از نظر تنوع گیاهی می باشد چرانیده می شوند

تمامی محصولات روغن حیوانی زرین کیمیا، سیب سلامت و استاندارهای لازم را دارا می باشند و پس از اخذ تایید های لازم بابت سلامت و طبیعی بودن آن وارد فرآیند بسته بندی می شود.

لطفا نظر خود را در مورد این محصول با سایر همراهان به اشتراک بگذارید

عسل ویژه بدون موم

کاملا طبیعی
برداشت بهاره از کوههای کرمانشاه و کردستان
ساکاروز زیر ۴.۵ درصد

برداشت اول بهاره بوده و زنبور از شهد گلها و گیاهان مناطق بکر کوهها و دشتهای منطقه زاگرس در دو استان کردستان و کرمانشاه تغذیه کرده است

مشاهده محصولات

عسل چهل گیاه بدون موم

کاملا طبیعی
برداشت بهاره از شهد گل کوههای زاگرس در کردستان و کرمانشاه می باشد .
مشاهده محصولات