عسل به عنوان غذا دارو

عسل به عنوان غذا دارو عسل از دیرباز نه تنها به عنوان یک ماده غذایی ارزشمند بلکه همچنین به عنوان یک دارو در طب سنتی مورد توجه بوده است. در طب جدید نیز اثرات درمانی و شفابخش عسل موجب شده است که عسل در بسیاری از کشورها به عنوان غذادارو به رسمیت شناخته شود. ازجمله، […]