عسل کوهستان ۱۰۰۰ گرمی

۶۹۰

@ کاملا طبیعی

@ کاملا ارگانیک

@ ساکاروز زیر 1 و نیم درصد

@ برداشت بهاره از کوههای کرمانشاه و کردستان


لطفا بعد از استفاده از محصول نظر خود را با سایر همراهان در همین صفحه به اشتراک بگذارید، با تشکر مدیریت زرین کیمیا
 

ثبت نظر →

عسل کوهستان ۱۰۰۰ گرمی

۶۹۰