خواص چویر در روغن کرمانشاهی

چویر گیاهی است که در مناطق کوهستانی می روید از نام های دیگر چویر چویل و چنور می باشد از چویر برای خوشبو و خوش طعم کردن روغن کرمانشاهی استفاده می شه از خواص دیگر چویر ضد باکتری و ضد قارچ بودنشه هم چنین چویر یک نگهدارنده طبیعیه